Science and Technology | Nuclear Energy in India | Manjunatha B | Sadhana Academy | Shikaripura


Sadhana Academy45.627 x viewsPublished on 07 November 2020

Description Of Download Science And Technology Nuclear Energy In India Manjunatha B Sadhana Academy Shikaripura Video Full Hd#Manjunatha_B
#Sadhana_Academy
Science and Technology
Nuclear Energy in India
Nuclear Technology
Research Reactors in India
Power Reactors in India
Nuclear Tests Of India
Smiling Buddha
Operation Shakthi
Three Stage Nuclear Programme

ಸಾಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನಲ್‌ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಆಪ್‌
(ಉಚಿತ ಕ್ಲಾಸ್‌, ಉಚಿತ ಟೆಸ್ಟ್‌ : 100% ಸಕ್ಸಸ್)
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 500 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಆಪ್‌-ನಲ್ಲಿ 36 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಟೆಸ್ಟ್‌-ಗಳಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ 90% ಕ್ಕಿಂತಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಕ್ಲಾಸ್‌ ಮತ್ತು ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಟೆಸ್ಟ್‌ ಅಟೆಂಡ್‌ ಮಾಡಿದರೆ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ.

ಸಾಧನಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳ ವಿಷಯವಾರು ಲಿಂಕ್-ಗಳು:
1. History of India: ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ
a) Ancient Indian History: ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMxrc-PS0jliAdrJt5UkVJWh

b) Medieval Indian History: ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMym8vaWYggqh1yCGVDT42bT

c) Modern Indian History: ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMzVXDWC6401-j_NJ2Ygupcc

d) Indian National Movement: ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMx3B6Vzo3F-LIRq77vhx__k

e) History of Karnataka: ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMyLVt3MjK7-1rx6TK3MDQ3O

f) History Special Videos: ಇತಿಹಾಸ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳು
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMwMMrqTXTBIYveep6dgXJzk

2. Geography: ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
a) World Physical Geography: ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMxfvhcUUY2p3kShcjZWWaGL

b) Indian Geography: ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMz4rD2RltAZmEL70ddHkrGI

c) Karnataka Geography: ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMzOnzd-YQLnUBoHR407vx4K

d) Karnataka Darshana: ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMyUBoGFGJXplztzQqMGvaDI

3. Indian Economy: ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMwZNuVkeSoJKLcha35NQW0_

4. Indian Constitution and Polity: ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMxYHTdXs9o6iE06H94PGH8x

5. General Science & Technology: ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
a) Physics: ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMwMcgJMyIsUpKrXVLmkAPa1

b) Chemistry: ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMznMpKiCh37hW1mVnI5-eNz

c) Biology: ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMzcoe93SmaHH5CnG6qguCTO

d) Science and Technology: ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMwIA-i3-E7t80AAWYPusAGM

e) Computer Awareness: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಜ್ಞಾನ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMxFg3Vi4ffvnUtVlj8Cotcy

f) Science Objective Questions: ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMzHU4Z9qcfxrmHxksMrPnVn

6. Mental Ability: ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMwuJYVwxwUBo0_rX4l34jbl

7. General Knowledge: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMzD4Dbh4g8ZyHp0DU2LR9yN

8. Current Affairs: ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMz_7oioRAB0-I39PheVyuc0

9. English: ಇಂಗ್ಲೀಷ್
a) Spoken English: ಸ್ಪೋಕನ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMy16CYmt9rxw8wBSzjY8UAZ

b) English Grammar: ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMy5rzAcuMbD7-iRXayqW7ye

10. Kannada: ಕನ್ನಡ
a) Kannada Grammar: ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMwqiaBgMwjoRPrXwRohIUdB

b) Kannada Literature: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMwiRZiGVpfk2ryQ7r5C6TX0

c) FDA SDA Kannada QP Solutions: FDA SDA ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMwlZLxWeCD7Um0wCXIjAriI

11.Motivation Videos: ಮೋಟಿವೇಷನ್‌ ವಿಡಿಯೋಗಳು
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMxqJKuZhzxyx1i8iL-4FfRM

12. Success Story: ಯಶಸ್ಸಿನ ಕತೆ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMyL1vZoj7QjxNjHN6RkkWL-

13. Key Answer: ಸರಿಯುತ್ತರಗಳು
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMyYr99igVa5pjI1R3uAqukE

14. TET CTET CET Teachers Post | ಟಿಇಟಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMyenFyd36wEOEn6AFWFw79Q

15. Exam Guidance: ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMz4DnS0DQXvpHD-XINyLWSK

16. Mathematics: ಗಣಿತ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMx_d3MhISC7AEd8A7g8cZmA

17. Sadhana All Videos: ಸಾಧನಾ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMxfIxwUblYZBNXu-UumimeQ

18. Manjunatha B All Videos: ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnqxxz9tojMwKGOnEp3iL-Gqn7k_9hofL